Hệ thống Quản lý đường dây nóng y tế - Công cụ hỗ trợ hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của người dân

Hệ thống Quản lý đường dây nóng y tế - Công cụ hỗ trợ hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của người dân

Hiện nay Hệ thống quản lý đường dây nóng trực tuyến của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Hệ thống) được xem là một trong những công cụ hữu hiệu giúp Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh/thành phố quản lý tốt việc tiếp nhận, xử lý thông tin và giám sát xử lý thông tin phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Đây là một trong các giải pháp Bộ Y tế triển khai nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 09/CT-BYT ngày 22/11/2013 về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng.

Để giúp cán bộ ngành Y tế cũng như người dân biết rõ hơn về Hệ thống này, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để mọi người cùng tham gia vào quá trình sử dụng và quản lý đường dây nóng, bộ phận chuyên trách quản lý Hệ thống đường dây nóng trực tuyến Sở Y tế Đà Nẵng giới thiệu đôi nét về Hệ thống này.

1. Hệ thống này nằm ở đâu và hoạt động từ khi nào?

Hệ thống này hiện được tích hợp trong phần mềm Hệ thống thông tin y tế Việt Nam do Bộ Y tế xây dựng và chính thức được triển khai thực hiện từ ngày 20/02/2014 (tại Công văn chỉ đạo số 691/BYT-VPB1 ngày 20/02/2014 của Bộ Y tế).

Cần biết Hệ thống thông tin y tế chứa nhiều thông tin y tế quan trọng như Quản lý chất lượng bệnh viện; Quản lý báo cáo thống kê bệnh viện; Cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động,… Các thông tin này được quản lý theo chế độ bảo mật. Do vậy chỉ cán bộ được phân công phụ trách Hệ thống ở mỗi cấp (Bộ Y tế, Sở Y tế, các bệnh viện) mới có tài khoản đăng nhập Hệ thống.

2. Ai là người phụ trách hệ thống này?

Cán bộ được phân công phụ trách Hệ thống tại mỗi cấp (Bộ Y tế, Sở Y tế, các bệnh viện).

Hiện nay thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế Đà Nẵng đã chỉ đạo tất cả các bệnh viện trực thuộc phân công cán bộ quản lý Hệ thống đường dây nóng trực tuyến. Cán bộ này có nhiệm vụ làm đầu mối theo dõi và tổng hợp  báo cáo kết quả hoạt động tiếp nhận và xử lý ý kiến  phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng của đơn vị, định kỳ báo cáo về Sở Y tế theo định kỳ 06 tháng một lần.

Đối với Văn phòng Sở Y tế đã phân công cán bộ phòng Nghiệp Vụ Y trực tiếp quản lý Hệ thống này.

Cán bộ phụ trách Hệ thống tại Sở Y tế và các bệnh viện thực hiện kiểm tra Hệ thống hằng ngày để kịp thời tiếp nhận các thông tin phản ánh của người dân, đồng thời cập nhật, đăng tải các kết quả xử lý.

3. Hệ thống này có các thông tin gì?

Hệ thống chứa đựng các thông tin phản ánh của người dân khi gọi đến số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế (0973.306.306).

Trên hệ thống này bạn có thể thấy được (và tải về) công văn chỉ đạo xử lý của Bộ Y tế gửi các Sở Y tế/Bệnh viện; Quy trình xử lý và kết quả xử lý thông tin phản ánh của người dân.

Cần lưu ý: Nếu là các thông tin phản ánh của người dân gọi đến số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế/các Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế sẽ không thể hiện qua Hệ thống này mà sẽ được ghi nhận theo chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của Bộ Y tế.


4. Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của người dân qua Hệ thống này như thế nào?

Khi người dân có phản ánh gọi trực tiếp vào đường dây nóng của Bộ Y tế, Bộ Y tế sẽ ghi nhận thông tin. Căn cứ nội dung phản ánh, thông qua Hệ thống Bộ sẽ gửi công văn chỉ đạo về các Sở Y tế/Bệnh viện có liên quan. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế/Bệnh viện có liên quan phải khẩn trương tiến hành xác minh thông tin, xử lý thông tin phản ánh và báo cáo kết quả xử lý về Bộ Y tế.

Quá trình xử lý và kết quả xử lý đồng thời được cập nhật trên Hệ thống trực tuyến. Quá trình xử lý và kết quả xử lý không trình bày chung chung mà phải được trình bày một cách cụ thể và rõ ràng (Tại Mục xử lý cần mô tả rõ quá trình xử lý, chọn đầy đủ hình thức xử lý, hình thức kỷ luật, đồng thời phải đính kèm Công văn trả lời).

5. Kết quả tiếp nhận và xử lý thông tin qua Hệ thống đường dây nóng trực tuyến tại Sở Y tế Đà Nẵng tính đến ngày 22/4/2014

Kể từ khi hệ thống được triển khai (từ ngày 20/02/2014) cho đến nay (ngày 22/4/2014), Sở Y tế Đà Nẵng ghi nhận được 07 trường hợp phản ánh của người dân gọi đến số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế (và được Bộ Y tế gửi công văn chỉ đạo xử lý về Sở). Trong đó có 04 trường hợp liên quan đến thái độ ứng xử của cán bộ y tế (01 tại cơ sở y tế công lập trực thuộc, 02 tại phòng khám tư nhân, 01 tại bệnh viện bộ/ngành đóng trên địa bàn), 02 phản ánh liên quan đến thắc mắc của người dân về tình hình thiếu vắc xin.

Đối với tất cả các trường hợp phản ánh nêu trên, Sở Y tế Đà Nẵng đã kịp thời chỉ đạo xử lý và báo cáo Bộ Y tế theo đúng thời gian quy định. Các kết quả xử lý đồng thời cũng đã được cập nhật trên Hệ thống đường dây nóng trực tuyến.

6. Những lợi ích do hệ thống mang lại?

Kể từ khi đi vào hoạt động cho đến nay thông qua Hệ thống đường dây nóng trực tuyến việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của người dân được thực hiện mang tính quy trình và khoa học hơn. Có thể nhận thấy rõ những lợi ích do Hệ thống mang lại như sau:

- Thời gian gửi công văn chỉ đạo từ Bộ Y tế về các Sở Y tế/Bệnh viện cũng như văn bản trả lời của Sở Y tế/Bệnh viện gửi Bộ Y tế được rút ngắn. Do vậy đã rút ngắn quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin. Các phản ánh của người dân nhanh chóng được giải quyết.

- Công tác giám sát việc xử lý thông tin phản ánh của người dân được tăng cường. Tại Sở Y tế, nếu đăng nhập hệ thống Sở có thể kiểm tra và nắm được tình hình xử lý thông tin phản ánh của người dân tại các bệnh viện trực thuộc.

- Công tác thống kê, báo cáo các trường hợp phản ánh của người dân cũng như kết quả xử lý thông tin phản ánh của người dân được nhanh chóng và thuận lợi.

Bên cạnh đó, việc sử dụng Hệ thống đường dây nóng trực tuyến còn thể hiện cao tính ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý. Qua đó tăng cường thói quen ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc cho các đơn vị ngành Y tế/các cán bộ nhân viên ngành Y tế. Đây cũng chính là giải pháp giúp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính đang được chú trọng thực hiện trong giai đoạn hiện nay./.

                                                   Người viết bài:Nguyễn Hữu Xuân TrườngThông báo

THƯ VIỆN VIDEO

TIN ẢNH


Dành cho bệnh nhân

Văn bản pháp luật

Bộ luật hình sự 2015

Lượng truy cập

Tổng số
Tháng Này
1547
Tuần này
593
Hôm Nay
46

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà
1118 Ngô Quyền - Q. Sơn Trà - TP. Đà Nẵng